REHABILITACJA

Naszą misją jest przywrócenie pełnej lub możliwie jak najlepszej sprawności po przebytych urazach, chorobach, wadach postawy lub zabiegach operacyjnych w możliwie jak najkrótszym czasie Dokładamy wszelkich starań aby każdy pacjent doszedł do pełni sił i mógł jak najlepiej funkcjonować. Dlatego stosujemy najnowocześniejszy sprzęt, sprawdzone techniki i metody leczenia oraz ciągle rozwijamy wiedzę, umiejętności i wymieniamy się doświadczeniami uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach. Zajmujemy się kompleksową rehabilitacją pooperacyjną, pourazową oraz w chorobach reumatologicznych i neurologicznych. Odpowiedni dobór ćwiczeń, technik manualnych oraz zabiegów fizykalnych pod okiem doświadczonych lekarzy i fizjoterapeutów pozwala odzyskać sprawność i wrócić do aktywności zawodowej oraz sportowej.

Kinezyterapia to metoda leczenia ruchem chorych po urazach, po operacjach, z dysfunkcją i schorzeniami narządu ruchu a także w chorobach układu nerwowego, krążenia oraz oddechowego. Głównym celem jest uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, przywrócenie prawidłowej mechaniki i zakresu ruchu w stawach, wzmocnienie siły mięśni oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.
W naszym ośrodku wykonujemy następujące ćwiczenia: bierne, czynno-bierne, samowspomagane/wspomagane, czynne w odciążeniu, czynne, czynne z oporem, prowadzone, synergistyczne, izometryczne, oddechowe, pionizację i nauka chodzenia, relaksacyjne/rozciągające, poizometryczną relaksację mięśni (PIR), priocepcję (czucie głębokie), zamkniętego i otwartego łańcucha kinematycznego, plyometryczne, izokinetyczne, stabilizacji centralnej, terapii manualnej.
Stosujemy także specjalistyczne metody kinezyterapeutyczne stworzone w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii. Są to:

 • PNF – czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie. Metoda narzuca określoną filozofię i zasady współpracy z pacjentem oraz uczy odpowiednich wzorców ruchowych. Jej celem jest odtworzenie prawidłowych funkcji zaburzonych w wyniku chorób neurologicznych lub ortopedycznych. Metoda ta jest bardzo skuteczna i lubiana przez pacjentów ponieważ w terapii wykorzystywane są silne i sprawne regiony ciała co pozwala na bezbolesne wykonywanie ćwiczeń.
 • Mc Kenzie – metoda kinezyterapeutyczna nastawiona na diagnozowanie i leczenie bólu kręgosłupa. Każdy pacjent, w zależności od diagnozy, otrzymuje indywidualny zestaw
  ćwiczeń or – az zalecenia dotyczące życia codziennego, pozwalające w krótkim czasie wyeliminować ból oraz zmniejszyć ryzyko powrotu choroby.
 • Terapia mięśniowo-powięziowa punktów spustowych – oparta na koncepcji taśm mięśniowo-powięziowych. Pozwala na przywrócenie pełnej równowagi wewnątrz struktur powięziowych otaczających wszystkie mięśnie i narządy co przekłada się na: szybkie działanie przeciwbólowe dzięki uwolnieniu punktów spustowych, przywrócenie pełnego zakresu ruchu w stawach kończyn i kręgosłupa dzięki uelastycznieniu tkanek miękkich, poprawa postawy ciała i sposobu poruszania się dzięki przywróceniu optymalnych wzajemnych naprężeń powięzi i mięśni, obniżenie napięcia psychofizycznego połączone z działaniem antydepresyjnym, poprawa funkcjonowania narządów wewnętrznych dzięki odruchowemu wyrównaniu napięcia głębokich struktur powięziowych.
 • Igłoterapia/suche igłowanie (dry needling therapy) – jest to wprowadzaniem cienkiej igły w zlokalizowany, aktywny punkt spustowy, który jest odpowiedzialny za dolegliwości bólowe związane z napięciem powięzi i mięśni.
 • Terapia manualna wg: Kaltenborn-Evjenth, Mulligana oraz Cyriax’a

Nasza sala gimnastyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny m.in. fotel do treningu izokinetycznego pozwalający określić dokładną siłę mięśniową oraz umożliwia wykonywanie ćwiczeń ze stałą prędkością ruchu oraz zmiennym obciążeniem. Posiadamy platformę do ćwiczeń równoważnych, która wizualizuje wychylenie środka ciężkości na monitorze komputera i pozwala pacjentowi efektywnie trenować czucie głębokie, równowagę a przede wszystkim stabilizację centralną tak bardzo zaburzoną w dolegliwościach kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego. Ponadto w kinezyterapii wykorzystujemy szynę CPM do ciągłego ruchu biernego oraz taśmy, piłki, platformy, dyski równoważne, ergometry treningowe, rotory itp.

Wykonujemy następujące zabiegi fizykalne:

 • Krioterapię
 • Elektroterapię:
  • Jonoforezę
  • Galwanizację
  • Prądy diadynamiczne (diadynamik)
  • Prądy interferencyjne (interdyn)
  • Prądy Traberta
  • Prądy Kotza
  • TENS
  • Elektrostymulację
 • Terapię skojarzoną (połączenie jednoczasowe różnych rodzajów prądów z ultradźwiękami)
 • Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (Magnetronik)
 • Ultradźwięki/Fonoforezę
 • Laseroterapię
 • Sollux
 • Terapię falą uderzeniową (RSWT)
KINEZYTERAPIA 
ĆWICZENIA INDYWIDUALNE120,00 – 130,00 zł
ĆWICZENIA  PNF120,00 – 130,00 zł
ĆWICZENIA BIERNE NA SZYNIE CPM 60 minut35,00 zł
CRYO CUFF15,00 zł
Ćwiczenia RÓWNOWAŻNe NA PLATFORNIE LIBRA120,00 zł
ĆWICZENIA W WADACH POSTAWY DLA DZIECI100,00 zł
TERAPIA MANUALNA120,00 zł
TERAPIA MANUALNA Z WYKORZYSTANIEM INDIBA ACTIV180,00 zł
BADANIE SIŁY MIĘŚNI STAWU KOLANOWEGO W WARUNKACH IZOKINETYCZNYCH (dr Wojciech Fibiger)170,00 zł
  
FIZYKOTERAPIA 
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA17,00 zł
LASEROTERAPIA PUNKTOWA14,00 zł
SOLLUX/PROMIENIOWANIE UV14,00 zł
MAGNETOTERAPIA/MAGNETOSTYMULACJA VIOFOR JPS14,00 zł
ULTRADŹWIĘKI/FONOFOREZA14,00 zł
RSWT100,00 zł
  
ELEKTROTERAPIA 
JONOFOREZA14,00 zł
DIADYNAMIK14,00 zł
PRĄD KOTZA14,00 zł
INTERDYN14,00 zł
ELEKTROSTYMULACJA14,00 zł
PRĄDY TRABERTA14,00 zł
TENS14,00 zł
  
TERAPIA SKOJARZONA 17,00 zł
  
INDIBA Activ 
pojedynczy zabieg90,00 zł
pakiet 4 zabiegów (płatny z góry)300,00 zł
pakiet 8 zabiegów (płatny z góry)520,00 zł