Medycyna sportowa

Realizujemy podstawowy cel medycyny sportowej – ochronę zdrowia osób biorących udział w aktywności fizycznej. Ta dziedzina medycyny obejmuje całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku. Koncentruje się na człowieku aktywnym ruchowo, w zdrowiu i chorobie, we wszystkich okresach jego życia.
Nasz zespół specjalistów otacza opieką nie tylko sportowców, ale wszystkie osoby aktywne fizycznie oraz te, które powinny być aktywne fizycznie. 

Orzecznictwo sportowo-lekarskie obejmuje:

 • badania wstępne (celem ustalenia czy mogą uprawiać daną dyscyplinę sportu)
 • badania okresowe (u osób już trenujących w celu wykrycia niekorzystnych zmian zachodzących w organizmie podczas uprawiania danej dyscypliny)
 • badania kontrolne ( po kontuzji lub przerwie w treningach)

i dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przygotowanie do badania:

Rejestracja do Poradni Medycyny Sportowej odbywa sie osobiście, telefonicznie lub elektronicznie.

Zawodnik do 16 roku życia zgłasza się z jednym z rodziców/opiekunem prawnym lub pełnoletnim opiekunem posiadającym pisemne upoważnienie rodziców.

Do badania należy być zdrowym/bez żadnych dolegliwości i należy przynieść ze sobą:

 • dokument ze zdjęciem
 • dokumentację medyczną dotyczącą przebytego leczenia po kontuzjach, poradach specjalistycznych lub informację od lekarza specjalisty prowadzącego aktualnie leczenie
 • aktualne wyniki badań wymagane do uzyskania  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu

Badania z zakresu medycyny sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizujemy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r.  Dz. U. 2016 r. poz. 1172

Wykonujemy następujące badania niezbędne do uzyskania orzeczenia sportowo-lekarskiego:

Badania laboratoryjne – OB, morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, glukoza

Badania diagnostyczne – EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, ECHO serca

Konsultacje lekarskie – laryngologiczna, okulistyczna, neurologiczna, lekarza medycyny sportowej z wydaniem orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu

Dodatkowe badania  – uzależnione od uprawianej dyscypliny sportu oraz od stanu zdrowia zawodnika

Badania z zakresu medycyny sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizujemy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r.  Dz. U. 2016 r. poz. 1172

Diagnostyka funkcjonalna polega na określeniu możliwości naszego organizmu do podjęcia aktywności fizycznej oraz pozwala na określenie ryzyka odniesienia urazu w wyniku nieodpowiednio dawkowanego wysiłku fizycznego

Dla kogo diagnostyka funkcjonalna?

 • zawodowi sportowcy w celu profilaktyki urazów i wyznaczeniu prawidłowych obciążeń treningowych
 • sportowcy amatorzy w celu prewencji urazów i nauki prawidłowego obciążania aparatu ruchu
 • pacjenci po zabiegach operacyjnych i urazach mięśni i stawów

Kiedy diagnostyka funkcjonalna?

 • kompleksowa ocena stanu sportowca powinna być wykonana przed okresem przygotowawczym, poprzedzającym duże obciążenia treningowe i startowe
 • celem takiej oceny przedsezonowej nie jest wykluczenie zawodnika z procesu treningowego ale zapewnienie, że jego udział w zajęciach nie zwiększy niepotrzebnie ryzyka pojawienia się urazu
 • badania powinny być przeprowadzone na kilka tygodni przez rozpoczęciem sezonu
 • w wyniku dobrze przeprowadzonej oceny stanu funkcjonalnego zawodnika można wykryć stany predysponujące do urazu i już na wczesnym etapie przygotowania zawodnika do ścisłego sezonu wdrożyć postępowanie profilaktyczne

Elementy Diagnostyki funkcjonalnej:

 • ocena budowy i składu ciała
 • ocena mobilności i zakresu ruchu (czynnego, biernego) w poszczególnych segmentach narządu ruchu
 • ocena siły mięśni
 • ocena stabilizacji i propriocepcji
ORZECZENIA SPORTOWO-LEKARSKIE O ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA
DANEJ DZIEDZINY SPORTOWEJ DO 21 ROKU ŻYCIA
70,00 zł
ORZECZENIA SPORTOWO-LEKARSKIE O ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA
DANEJ DZIEDZINY SPORTOWEJ POWYŻEJ 21 ROKU ŻYCIA
100,00 zł
BADANIA SPECJALISTYCZNE I DIAGNOSTYCZNE W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE
DO WYDAWANIA ORZECZENIA:
 
Morfologia, OB, badanie ogólne moczu, cukier35,00 zł
Ekg spoczynkowe35,00 zł
BADANIA SPECJALISTYCZNE I DIAGNOSTYCZNE W NIEZBĘDNYM ZAKRESIE
DO WYDAWANIA ORZECZENIA – SPORTY WALKI OD 12 ROKU ŻYCIA
 
Morfologia, OB, badanie ogólne moczu, cukier35,00 zł
Badanie neurologiczne
EEG