Telefon: 012 623 01 48

Badanie propriocepcji, równowagi i kontroli sensomotorycznej kończyn dolnych na platformie dynamograficznej z niestabilnym podłożem.

Platforma równoważna

Badanie to obejmuje ocenę kontroli sensomotorycznej na niestabilnej platformie (w jednej płaszczyźnie), z możliwością regulacji trudności wychylania oraz możliwością przeprowadzeniem różnorodnych rodzajów testów stabilności / równowagi / propriocepcji. Dzięki temu otrzymujemy wynik w postaci globalnej oceny stabilności dla ocenianej płaszczyzny co pokazuje deficyt określonej kończyny lub tzw. "słabe obszary", gdzie widoczny jest brak kontroli osłabionych grup mięśniowych.

Niestabilne podłoże jest tym elementem, które najlepiej testuje mechanoreceptory w warunkach testów dynamicznych w porównaniu do badań na klasycznych platformach tensometrycznych. Ma to ogromne znaczenie w takich dyscyplinach jak gry zespołowe gdzie stabilność gwarantuje dynamiczne funkcjonowanie w biegu, skokach, hamowaniu czy zmianie kierunku poruszania się.

Badanie to obejmuje ocenę symetrii obciążenia w trakcie różnorodnych czynności (stanie swobodne, stanie jednonóż, przysiady o różnym zakresie, elementy ćwiczeń dynamicznych, itp.).

Poniżej przykładowy raporty z badania:

(powiększenie po kliknięciu)

Przykładowy raport z badania

Każde z urządzeń do badań wykorzystywane jest również w kompleksowym procesie usprawniania do treningu i odbudowy stwierdzonych deficytów.

powrót - ćwiczenia

Copyright © 2007 Artromed COR | sumaro