Telefon: 012 623 01 48

Badanie siły mięśni kończyn dolnych

Badanie siły mięśni
Badanie siły mięśni

Badanie siły dynamicznej w warunkach izokinetycznych

Badanie to obejmuje dynamiczną ocenę grup mięśniowych np. stawu kolanowego (zgięcie-wyprost). Jest to niezastąpione narzędzie w trakcie procesu rehabilitacji, przed rozpoczęciem sezonu, jako tzw. screening przy ocenie ewentualnego ryzyka wystąpienia kontuzji.

Rezultatem oceny jest przedstawienie obiektywnych wyników pracy dynamicznej mięśni tj. momentu siły, wskaźniki przyspieszenia, momenty sił w czasie, przy różnych ustawieniach kątowych w stawie, wskaźniki wykonanej pracy, stosunki momentów antagonistycznych grup mięśniowych itd. Uzyskane parametry porównywane są pomiędzy prawą i lewa kończyną oraz do istniejących norm.

Poniżej przykładowy raporty z badania:

(powiększenie po kliknięciu)

Raport

powrót - diagnostyka medyczna

Copyright © 2007 Artromed COR | sumaro