Telefon: 012 623 01 48

Fizykoterapia

Sauna
Magnetoterapia i magnetostymulacja
Laseroterapia
Krioterapia

Elektroterapia

Galwanizacja

Jonoforeza

Prądy interferencyjne

Diadynamik

Prąd Kotza

Elektrostymulacja

Tonoliza

Prądy Traberta

Mikroprądy

TENS

Sollux

Promieniowanie ultrafioletowe

Ultradźwięki/Fonoforeza

Terapia skojarzona (UD + elektroterapia)

Laseroterapia

Magnetoterapia i magnetostymulacja

Krioterapia

Masaż leczniczy, limfatyczny

Masaż – wizyty domowe

Copyright © 2007 Artromed COR | sumaro